fbpx

GATE Enterprise sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie do działalności Wnioskodawcy innowacyjnej technologii produkcji komputera taktycznego do replik broni ASG o nowych właściwościach”.

Celem wdrożenia technologii jest rozpoczęcie produkcji znacząco ulepszonych wyrobów, którą noszą znamiona innowacji w skali świata.

Całkowita wartość projektu: 1 694 000,00 PLN

Koszty kwalifikowane: 1 694 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 931 700,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.